Meny

Paal-Henrich Berle

Partner

F 1964
paal-henrich.berle@advokatpartner.no
Dir.tlf  55 54 70 76

Utdannelse

1990 Cand.jur. ved Universitetet i Bergen

Praksis

2017 Leder for Kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus
2011 - 2012 Leder av Etterforskingsavdeling Vest-Norge, Spesialenheten for politisaker
2005 - 2011 Advokat på verv i Spesialenheten for Politisaker region Vest-Norge
1999 - 2005 Medlem av Det Særskilte Etterforskningsorgan for Hordaland (SEFO)
2001 - Partner i AdvokatPartner ANS
1999 - 2001 Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap
1993 - 1999 Fast ansatt advokat hos Advokatene Alvheim og Hansen Ans
1991 - 1993 Advokatfullmektig

Styreverv

2015 – Medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg
2014 - Nestleder i Hovedstyret i Den norske Advokatforening
2012 - 2014 Styremedlem i Hovedstyret i Den norske Advokatforening
2009 – 2012 Leder av Hordaland, Sogn og Fjordane Krets av Den norske Advokatforening

Styreleder i Jens Chr. Berle AS
Styreleder i Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter

Meny