Meny

Jan H. Rasmussen

Møterett for Høyesterett

Partner

F 1953
jan.rasmussen@advokatpartner.no
Dir.tlf  55 54 70 75

Utdannelse

1983 Advokat
1980 Cand.jur

Praksis

Fast bobestyrer ved Bergen tingrett og Nordhordland tingrett

1990 - Partner i Advokatpartner ANS
1989 - Egen virksomhet
1980 - 1989 Ansatt advokatfullmektig/advokat

 

Meny