Meny

Generell forretningsjuss

Vi tilbyr målrettede tjenester innen forretningsjuss til det lokale næringslivet og til privatpersoner.

Vi vektlegger hurtig, løsningsorientert og kvalitetssikret bistand. Vårt siktemål er å yte tjenester med et høyt faglig nivå, basert på forretningsmessig forståelse og med personlig kontakt og oppfølging - alt til det beste for oppdragsgiver.

Selskapsrettrettslige forhold

Innen selskapsrett omfatter våre tjenester bl.a. stiftelse og avvikling av forskjellige typer selskaper, kapitalendringer, strukturendringer, salg av selskaper, skattemessige forhold, ansvarsforhold, gjeldsforhandlinger mv. Vi tilbyr også styrerepresentasjon.

Meny