Meny

Borettslag og sameiers rettsforhold

Styrene i borettslag, sameier og boligselskaper forvalter store verdier på vegne av eierne.

Styret er som oftest sammensatt av frivillige blant beboerne, og det vil på mange områder være behov for juridisk bistand. 

Våre advokater besitter betydelig erfaring og kompetanse på de rettsområder som boligsammenslutninger fra tid til annen kommer borti. Vi har også bred erfaring i etablering av borettslag og eierseksjons-sameier.

Typiske rettsområder hvor vi yter bistand til etablerte boligselskaper kan være:

 • Plan- og byggesaker, herunder spørsmål vedrørende sameiernes/andelseiernes rett til å foreta endringer på egen bolig
 • Utleie av lokaler
 • Festekontrakter
 • Spørsmål knyttet til utvidelse av antall boliger eller sammenslåing av boliger
 • Konflikter med eller mellom beboere, herunder mislighold av plikter
 • Mindretallsvern
 • Fordeling av fellesutgifter
 • Saker vedr forkjøpsrett
 • Styreansvar
 • Ansvar for skade på bygning
 • Endring av eierform
 • Oppløsning av borettslag.

 

Meny