Meny

Kontraktsrett

Vi tilbyr målrettede forretningsjuridiske tjenester til det lokale næringslivet og privatpersoner. Vi vektlegger hurtig, løsningsorientert og kvalitetssikret bistand. Vårt siktemål er å yte tjenester med et høyt faglig nivå, basert på forretningsmessig forståelse og med personlig kontakt og oppfølging -  alt til det beste for (klienten) oppdragsgiveren.

Kontraktsrettslige forhold, forhandlinger mv

Våre advokater har lang og bred erfaring med etablering av avtaler innenfor en rekke næringsområder. Vi bistår også jevnlig ved forhandlinger av enhver art, tvisteløsninger - herunder prosedyre, mekling mv.

 

Meny