Meny

Barnevern

I kontakt med barnevernet kan man føle seg maktesløs og usikker. Vi har kompetanse og erfaring til å bistå i slike saker. Er du part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom, så har du rett til bistand fra advokat. Dersom barnevernet vil sette inn tvangstiltak har du krav på advokatbistand på det offentliges bekostning.

Meny