Meny

Prosedyre

Når en tvist kommer så langt at avgjørelsen må overlates til en domstol eller et annet tvisteløsningsorgan (voldgift, tvistenemnd, fylkesnemnda for sosiale saker o.l.), er det viktig at advokaten har en målrettet forståelse for den rettslige prosessen. Våre advokater har god kompetanse på dette feltet, og har jevnlig prosessoppdrag innenfor de fleste fagområder. I tillegg til prosedyre for tingretten og lagmannsretten, tilbyr AdvokatPartner ANS også prosedyre for Høyesterett.

Saker som er brakt inn for retten vurderes også i forhold til domstolenes tilbud om rettsmekling, der dette kan tjene våre oppdragsgiveres interesser. Rettsmekling innebærer at en dommer bruker sin tvisteløsningskompetanse til å forsøke å bringe partene til enighet, gjennom forhandlinger og løsningsinnspill. Den gode løsning forutsetter at rådgiveren/advokaten forstår den dynamikk som ligger i rettsmeklingsmøtene, og ved å engasjer en av våre advokater vil du være sikret en god ivaretakelse av dine interesser også på dette området.

Meny