Meny

Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol for å håndtere forskjellige saker om eiendommer; både landbrukseiendommer, hytter og boliger i tettbygd strøk. Jordskiftesaker er tradisjonelt forbundet med landbrukseiendommer, men i dag gjennomføres det også en rekke slike saker i vanlige sentrumsnære boligstrøk. Jordskifteretten har en mer uformell håndtering av sakene enn de ordinære domstoler, og legger stor vekt på å forsøke å løse saker i minnelighet mellom partene. Det er også en rimeligere måte å løse tvister på enn de ordinære domstoler.

Typiske saker for jordskifteretten er:

  • Grensegang – der uklare grenser mellom eiendommer fastlegges
  • Rettsutgreiing – der uklare eiendoms- og bruksrettsforhold avklares
  • Oppløsning av tingsrettslige sameier
  • Bruksordninger – der det fastsettes regler for bruk og utnyttelse av for eksempel felles privat veg
  • Skjønn

Flere av våre advokater har lang erfaring i jordskifter og deltar årlig på en rekke jordskifter.

Meny