Meny

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er blitt et komplekst rettsområde med nytt og omfattende regelverk. Vi bistår både utbyggere, rådgivere, entreprenører, privatpersoner og andre aktører som berøres av regulerings – og utbyggingsprosjekter.

Bistanden kan ytes i alle faser av prosessene, og kan mellom annet omfatte utarbeidelse og oppfølgning av innsigelser, protester og klager samt pålegg og krav fra myndighetene. Videre yter vi bistand ved bygge- og delesaker, strandsonesaker, seksjoneringssaker, utbyggingsavtaler og ekspropriasjon.

AdvokatPartner har betydelig erfaring og kompetanse innenfor dette området.

 

Meny