Meny

Leie- og festeforhold

Avtaler om leie av næringslokaler og avtaler om leie av tomtegrunn er blant de aller viktigste avtaletypene, og begge avtaletypene gir opphav til mange tvister. Slike tvistesaker kan være kompliserte, både faktisk og rettslig, og de fleste vil trenge bistand fra en dyktig advokat for å kunne håndtere dem.

Den som vurderer å inngå avtale om leie av næringslokale eller avtale om leie av tomt, bør derfor drøfte avtalevilkårene med en advokat i forkant. Våre advokater har bred erfaring innenfor dette fagfeltet.

Meny