Meny

Eiendomsutvikling

Eiendomsprosjekter berører mange rettsområder. Viktige juridiske premisser og forutsetninger må hensyntas allerede i planleggingsfasen. Det kan derfor være vesentlig at advokaten så tidlig som mulig kommer inn i bildet med sin rådgivning.

Vi bistår aktører i eiendomsbransjen i saker vedrørende regulering av tomteområder, i kontakt med offentlige myndigheter, ved seksjonering, ved forhandling av leiekontrakter, ved planlegging av eierstrukturer mv.

Endrede skatteregler har dessuten ført til at overdragelse av næringseiendommer i mange tilfeller skjer ved overdragelse av eierselskapet.

 

Meny