Meny

Tvangsprosess - midlertidige rettsavgjørelser

Inkasso av pengekrav; bistand ved namsbehandling, midlertidige førføyninger (avgjørelser), arrest i formuesgoder, tvangsfravikelse (utkastelse) i leie-/bruksforhold mv

Rettergangen ved våre ordinære domstoler tar først og fremst sikte på å fastslå hva som er rett. Men selv om dette blir fastslått, kan den berettigede vanligvis ikke selv ta seg til rette, dersom motparten motsetter seg gjennomføring. For å sørge for at den som har fått sin rett fastslått ved dom, faktisk får det han eller hun har krav på, må man gå veien om namsmyndighetene.

Det samme gjelder i de tilfeller hvor det er behov for midlertidige avgjørelser i påvente av en endelig rettslig avklaring. Vi yter kvalifisert bistand på alle disse områdene. Vi bistår også ved rettslig inkasso av pengekrav, hvor det rettslige element er fremtredende.

 

Meny