Meny

Strafferett

Forsvareroppdrag, strafferettslige vurderinger, bistand ved utferdigelse av anmeldelser, private straffesaker mv

Vi påtar oss forsvareroppdrag både innefor saker som omhandler økonomisk kriminalitet og mer "tradisjonelle" straffesaker. Særlig innenfor økonomiske forhold er det vesentlig at advokaten - i tillegg til generell strafferettslig kompetanse - har innsikt i og forståelse for næringslivets spilleregler, selskapsoppbygging mv

 

Meny