Meny

Skatte- og avgiftsrett

Bistand ved utforming av klage på endringsvedtak, søknad om skattenedsettelse/lempning, prosedyrebistand ved søksmål mot staten

Skatteplanlegging for bedrifter og formuende privatpersoner;

Problemstillinger vedr. arveavgift; trygdeavgift; mv

Internasjonal skatterett, herunder spørsmål knyttet til ut- eller innflytting av virksomhet eller personell

Meny