Meny

Offentligrettslige forhold - generell forvaltningsrett

Våre advokater har grundig kjennskap til reglene om saksbehandling i offentlig forvaltning, herunder reglene om formell kompetanse, og om forvaltningens beslutninger. Reglene er dels lovfestede (f.eks. forvaltningsloven, offentlighetsloven), dels uskrevne (f.eks. kravet om forsvarlig saksbehandling).

Vi yter bistand på vegne av sakens parter, både under saksforberedelsen - for eksempel ved gjennomgang og vurdering av det regelsett som kommer til anvendelse; utarbeidelse av søknader, for eksempel om konsesjon eller tillatelser; løpende myndighetskontakt mv - ved vurdering av forvaltningens vedtak, samt ved påklaging eller rettslig overprøving av myndighetsvedtak.

Meny