Meny

Kredittrett

Panterett; kausjons- og /garantiforhold; finansavtalelovgivningen

Vi har god kunnskap om de rettslige spørsmål som knytter seg til kredittgivning og sikkerhetsstillelse, herunder panterett, kausjonsrett og lovgivningen om finansavtaler.

Vi har også erfaring med å gi råd og veiledning til styret og administrasjonen i selskaper som har fått økonomiske problemer, og kan bistå med å få i stand en refinansiering av gjelden.

Meny