Meny

Konkurranserett /offentlige anskaffelser/

Konkurranseloven, regelverket for offentlige anskaffelser, EØS-forhold.

Konkurranseretten setter grenser for næringsdrivendes adgang til å begrense konkurransen i markedet gjennom avtaler om prissamarbeid, avtaler om markedsdeling, leveringsnektelser osv. Lovgrunnlaget i emnet er i første rekke konkurranseloven fra 2004 og EØS-regelverket.

Offentlige innkjøp reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal ved sine innkjøp blant annet sikre konkurranse og likebehandling av leverandører.

Vi har erfaring med konkurranse- og anskaffelsesrettslige problemstillinger, og kan gi råd til næringsdrivende om hvordan forholdet til konkurrenter og offentlige myndigheter best kan håndteres. Vi yter bistand til håndtering av tvister ved domstolene og Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

 

Meny