Meny

Immaterialrett

Immaterialretten dekker blant annet opphavsrett til åndsverk, rett til varemerke og firma, designbeskyttelse og patentrett.

Vi har erfaring med å håndtere krenkelser av immaterielle rettigheter, og kan også bistå med å utforme lisensavtaler og lignende.

Dessuten kan vi bistå med registrering av varemerker og design.

Meny