Meny

Erstatnings- og forsikringsrett

Ved skade på person eller ting.

Har du vært utsatt for en skade? Kan du ha krav på erstatning?

Disse spørsmålene kan i rettslig forstand være meget komplekse. Vi yter kvalifisert rettslig bistand til skadelidte i forbindelse med personskadesaker. Dette gjelder særlig etter trafikkulykker, men også saker etter yrkesskade og pasientskader. Videre bistår vi ofte i forsikringssaker der private ikke får utbetalt den forsikring de mener å ha krav på etter en skade som faller inn under egen forsikring.

I alle disse sakene får skadelidte i stor grad dekket utgifter til egen advokat av de forskjellige selskapene, eller gjennom forskjellige ordninger med fri rettshjelp.

 

Meny