Meny

Fast eiendom

Vi har flere advokater som kan bistå deg i forbindelse med  fast eiendoms rettsområder.

Dette kan være eiendomsforhold som berører:

Vi hjelper deg i forbindelse med tvister mellom selger og kjøper ved salg av fast eiendom, eller vedrørende tvister mellom huseier og bruker/leier av bolig.

Gjelder saken valg av eierform, organisering av prosjekter, herunder seksjonering av fast eiendom, utarbeidelse/oppdatering av vedtekter, avtaler mv, har vi advokater som kan bistå.

Meny