Meny

Arv, familie og skifte

Bistand ved arveoppgjør/skifte; planlegging overføring av verdier til arvinger; testamentariske disposisjoner; arveavgift mv

Vi dekker hele det arverettslige området. Flere av våre advokater har faste oppdrag for distriktets domstoler som bobestyrere i dødsbo under offentlig skifte. Vi bistår også ved private dødsboskifter, testamentariske disposisjoner mv

Videre yter vi bistand herunder -  også i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål - ved planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, for eksempel ved overføring av virksomhet fra foreldre til barn

 

Meny