Meny

Arbeidsrett

Arbeidsgiver

Rådgivning, forhandlinger og prosedyre, opprettelse/gjennomgang av arbeidskontrakter og tariffavtaler, bistand ved omorganisering, overdragelser mv. Oppsigelser og avskjed.

Arbeidstaker

Bistand ved arbeidskonflikter, oppsigelser og avskjed, herunder prosedyre.

 

Meny