Meny

Turid E. Oltedal Lunde

Advokat


turid.oltedal.lunde@advokatpartner.no
Dir.tlf  55 54 70 88


Utdannelse:
Cand.jur ved Universitetet i Bergen
Spesialfag i barnerett fra Universitetet i Oslo
Spesialfag petroleumsrett fra Universitetet i Bergen


Praksis:
2017 - Advokat i Advokatpartner ANS
2016 Advokat hos Fylkesmannen i Hordaland
2015 – 2016 Advokatfullmektig hos Fylkesmannen i Hordaland
2013 – 2016 Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland
2009 - 2013 Juridisk rådgiver i Bergen overformynderi


Fra tidligere:

Praksisplass hos Advokatpartner og Vesterålen tingrett, konsulent ved Os lensmannskontor, jurist ved Fana trygdekontor, rådgiver/avdelingsleder ved NAV Ytrebygda.

Meny